Regeneratiewerken 2019 zijn gestart!!

Het voetbalseizoen loopt ten einde, en het regeneratieseizoen start!

Bij het bespelen van sportvelden is er vaak sprake van intensieve betreding van de grasmat onder ongunstige omstandigheden. Derhalve worden voor een continue goede bespeelbaarheid hoge eisen aan de toplaag en het grasbestand gesteld. Om de grasmat in goede conditie te houden worden door ons verschillende onderhoudsmaatregelen uitgevoerd.


Het maaien, bemesten, slepen en rollen kunnen het gehele jaar worden uitgevoerd.

Bij de regeneratie in het tussenseizoen zal er voornamelijk aandacht aan worden besteed aan het uitvlakken, beluchten, bezanden en doorzaaien.Uitvlakken met goede teelaarde


Meestal worden de meeste oneffenheden weggewerkt door het aanbrengen van goede zanderige teelaarde.

Deze zanderige teelaarde wordt aangebracht met wielladers uitgerust met gazonbanden, om zo min mogelijk schade aan de bestaande grasmat aan te brengen. Nadien wordt deze aarde met ons speciaal hiervoor ontworpen egalisatieraam gelijkgetrokken, en worden zo oneffenheden weggewerkt.Bezanden of dressen


Voor het bezanden van de terreinen gebruiken wij onzeDakota schotelstrooier.

Het doel van deze bewerking is het verbeteren van de samenstelling van de toplaag en/of het verbeteren van de afvoer van het oppervlaktewater.

Een te vette toplaag kan resulteren in een te snelle verdichting onder natte omstandigheden, waardoor het gras niet goed meer kan groeien en er plassen water op het oppervlak blijven staan.
Beluchten met Verti-Drain


Het beluchten (en bezanden) is er vooral op gericht het gras een goede groeiplaats te bieden door verbetering van de structuur van de toplaag.

Beluchten heeft direct met verdichting te maken. Door het beluchten heffen we de verdichting op. In de praktijk kunnen we aan een sportveld zien of het ergens verdicht is: er blijft in natte perioden op bepaalde plekken water staan, er groeien ongewenste kruiden (weegbree en varkensgras) en de grasgroei stagneert. Intensief betreden plaatsen zoals de doelmonden en middenstrook zijn extra gevoelig voor verdichting.
Doorzaaien


Doorzaaien dient om een bestaande grasmat weer te herstellen wanneer deze beschadigd is door vorst, droogte, ziekte, of intensief gebruik.

Met het doorzaaien proberen we voor het begin van de competitie weer een gesloten grasmat te realiseren met de gewenste grassoortensamenstelling. Een sportveld met een gesloten grasmat is veel vlakker dan een sportveld met hier en daar kale plekken.57 keer bekeken0 reacties