SPECIALIST IN AANLEG EN ONDERHOUD

OVER ONS

Wij zijn een bedrijf dat werkzaam is binnen de cultuurtechnische branche, waarin we voornamelijk
actief zijn op het gebied van aanleg en onderhoud van groenvoorzieningen waaronder parken, tuinen, sportvelden, golfbanen, recreatieterreinen, bedrijfsterreinen en buitensportaccommodaties.
Of het nu gaat om voorzieningen op topniveau of amateurniveau, Fluyt is de allround specialist.
Wij leveren maatwerkoplossingen met een duurzame kwaliteit en optimale gebruiksmogelijkheden.
Fluyt kan op het gebied van groenvoorzieningen en buitensportaccommodaties dus terzijde staan
bij zowel de beleidsondersteuning als bij de realisatie hiervan.

 

SPORTVELDEN

Nivelleringswerken

Met meer dan 20 jaar ervaring op het gebied van lasergestuurde kilvertechniek zijn wij echte specialisten. Onze kernactiviteiten bestaan uit het afwerken van sporttechnische lagen van sportvelden in de breedste zin van het woord. Van voetbalveld tot hockeyveld en van tennisbaan tot atletiekpiste.

Voor de wegenbouw en infra verzorgen wij o.a. de funderingen voor het asfalt of beton.

De werkzaamheden zijn divers, wegenis, industrie, bedrijfsterreinen, fietspaden, bedrijfshallen,...

Als specialist werken wij landelijk als partner voor vele bedrijven, die kunnen rekenen op een schat van ervaring. Door nauwe samenwerking in zorgvuldig overleg met de opdrachtgevers, realiseren wij werken van een hoog kwaliteitsniveau. 

Toplaag affrezen

De toplaag affrezen is een methode welke speciaal is toe te passen op velden waar veelvuldig
overlast is van straatgras, onkruiden en ruw taai gras. Verder zijn velden waar zich
oneffenheden in de toplaag bevinden uiterst geschikt voor onze
toplaagrenovatiemethode door middel van 'maaifrezen'.
Dankzij het 'maaifrezen' blijft het bodemleven, de waterhuishouding, de stabiliteit en de
grasontwikkeling van het sportveld, welke de loop der jaren zijn opgebouwd, volledig
intact. Verder zorgt het affrezen voor een toplaag welke ontdaan is van kleine
oneffenheden en vrij is van viltvorming.
Om deze bewerking goed uit te kunnen voeren maken wij gebruik van onze Combinator. De Combinator is een machine waarmee men toplagen kan affrezen met
een instelbare werkdiepte tot maximaal 5 cm.
Door de Combinator onder het maaiveld in te stellen kan ervoor gezorgd worden dat
straatgras, onkruiden en ruw taai gras, onder het maaiveld verwijderd en oneffenheden
gëegaliseerd worden. De wortels van het grasbestand liggen dieper dan die van het
straatgras, onkruiden en ruw taai gras waardoor deze dus op het veld aanwezig blijven.
Vervolgens dient het veld doorgezaaid te worden en binnen een termijn van 8-10 weken
na het doorzaaien van het sportveld kan er weer op een perfect vlak veld gespeeld
worden.

Ons advies:
Deze Toplaagbewerkingsmethode dient één maal in de twee tot vijf jaar te worden
uitgevoerd.

Beluchten

Sportvelden en golfbanen moeten regelmatig belucht worden. Want elke grasmat
verdicht en verhard waardoor het graswortelstelsel zich niet diep genoeg kan
ontwikkelen. De grasplant kan dan onvoldoende zuurstof, water en voeding opnemen.
Het gevolg is een kwalitatief en kwantitatief minder grasbestand.

Voor diepverluchten van de grasmat maken wij gebruik van onze Verti-Drain. Deze maakt een wrikbeweging in de grond zonder enige schade te berokkenen aan de
grasmat.
Deze ‘wrikbeweging’ zorgt ervoor dat de grond wordt gebroken en zo wordt verlucht. De
wrikbeweging en diepte van de pennen is instelbaar en afhankelijk van de
terreinomstandigheden.
Wij beschikken over drie Verti-Drain machines met een bewerkingsdiepte tot 40 cm
dewelke kan uitgerust worden met pennen naar wens.
Afhankelijk van de terreinomstandigheden wordt onze machine aangepast, en wordt
deze bewerking uitgevoerd. 

Doorzaaien

Een te dunne grasmat is een gekend probleem bij een intensief bespeeld terrein. Door
door te zaaien of opnieuw in te zaaien verkrijgen we een grasmat waarop het
aangenaam spelen is.
Is de bodem van een veld nog goed, dan is doorzaaien de aangewezen methode om een
dunne grasmat te herstellen. Op een intensief bespeeld terrein is het een vast deel van
het onderhoud. Opnieuw inzaaien is veel ingrijpender maar soms onvermijdelijk.
Opnieuw inzaaien gaat vaak gepaard met verbetering van de bodem door te spitten,
draineren of te bezanden. Een belangrijk verschil tussen doorzaaien en opnieuw
inzaaien, is een vaste ondergrond van een bestaand veld ten opzichte van een losse
bovenlaag op een nieuw veld. In beide gevallen is het streven om het zaad zoveel
mogelijk breedwerpig te verdelen.
Voor het doorzaaien van de grasmat gebruiken wij een Vredo doorzaaimachine. Deze
machine brengt het zaaizaad in kleine gleufjes (Afstand 3cm) in de grasmat in. Door zijn
constante werkdiepte deponeert hij het zaaigoed netjes in de sleufjes, waarna hij deze
weer dichtmaakt en vlak en aangedrukt achterlaat. Zo krijgt het zaad een zo goed
mogelijk contact met de grond, voor een vlotte kieming, en is het veld weer snel bespeelbaar.

Pulverfrezen

Frezen of pulverfrezen wordt meestal uitgevoerd bij een nieuw aan te leggen terrein waar
momenteel een zode aanwezig is. Om verder bewerkingen zoals nivelleren en inzaaien
optimaal te kunnen uitvoeren is een fijne korrelstuktuur van de grond vereist. Deze
korrelstruktuur kan men bekomen door de bodem, en voornamelijk de bestaande
graszode te frezen.
Momenteel is frezen, of pulverfrezen de meest gangbare en zuinigste manier om een
bestaande graszode fijn te malen, en deze vervolgens in te werken in de bodem. Het is
tot heden de meest efficiënte manier om een bestaande zode fijn te malen tot een fijne
structuur die nadien bewerkbaar is.
Door gebruik te maken van onze pulverfrees wordt de bodem verkruimeld. Het resultaat
van een bewerking met de pulverfrees moet ertoe leiden dat we een fijne korrelstruktuur
bekomen dewelke geen graszoden, of plakken meer bezit. Deze bemoeilijken het fijne
nivelleringswerk alsook het zaaien in een later stadium. De frees wordt zo ingesteld dat
de zode mooi wordt doorsneden, en de rijsnelheid bij deze bewerking bedraagt een 0,3 km/h. Vervolgens wordt na het frezen de grond bewerkt met een diepwoeler.

 

Inzaaien

Bij nieuw aan te leggen terreinen wordt geopteerd om de grasmat opnieuw in te zaaien.
Indien er niet voldoende tijd is om de grasmat te laten doorgroeien en doorwortelen kan
men nog steeds opteren om te werken met grasmatten.
Bij zware oneffenheden, of ongewenst profiel dewelke niet meer kunnen worden
opgeheven door klassieke onderhoudsmethodes opteerd men om het terrein opnieuw
aan te leggen. Ook wanneer de drainage niet werkt, en deze zal moeten worden
vernieuwd is een heraanleg niet uit te sluiten.
Voor het uitvoeren van onze inzaaiwerkzaamheden maken wij gebruik van een Amazone
graszaaicombinatie met werkbreedte van 250 cm. Deze machine maakt de toplaag los waarna in de losgewerkte aarde onmiddellijk het graszaad breedwerpig wordt verdeeld. Vervolgens wordt in dezelfde werkgang door middel van een rasterwals het gezaaide graszaad in de aarde gedrukt.
Door gebruik te maken van onze Amazone graszaaicombinatie, zijn wij in staat om een egaal speelveld in te zaaien zonder oneffenheden te creëren. Voorafgaand op het inzaaien hebben er meestal al grotere grondbewerkingen plaats gevonden, en ligt het
terrein door middel van lasergestuurde nivelleringswerken op het juist profiel.
Door onze Amazone graszaaicombinatie te gebruiken wordt de reeds genivelleerde
toplaag losgewerkt en ingezaaid in een enkele werkgang.  

Maaien

Voor het maaien van onze sportvelden doen wij beroep op onze kooimaaiers.  Met een goede kooimaaier is een nauwelijks te evenaren maaibeeld te bekomen. Kooimaaiers leveren het mooiste werk af op velden die voordurend vrij kort moeten gehouden worden.

Zeer kort maaien is mogelijk zonder beschadiging van de grasmat. 

Als er hoge eisen worden gesteld aan de uitstoeling van de grasmat en aan het maaibeeld wordt een kooimaaier gebruikt. Een kooimaaier kan door zijn 'knippende' werking, nauwkeurig kleine snippers afmaaien en een perfect maaibeeld geven. 

Maaien met opvang

Wanneer de eisen aan het maaibeeld minder hoog gesteld zijn, zal geen kooimaaier maar een cirkelmaaier worden gebruikt. Een cirkelmaaier is minder kwetsbaar voor stenen en andere obstakels dan een kooimaaier. Ook de maximaal nog te maaien hoogte van het gras is minder beperkt. 

Cirkelmaaiers geven in het algemeen een minder fraai maaibeeld. Ze slaan het gras er af in plaats van dat ze het afsnijden. 

Wij gebruiken onze cirkelmaaiers voornamelijk bij het maaien van de eerste maaibeurt(en) na een heraanleg van voetbalterrein, of ingeval van hoger gras waar onze kooimaaier het laat afweten...

Bezanden / topdressen

Onder topdressen of bezanden verstaan we het aanbrengen van zand op de grasmat.
Het doel van deze bewerking is de structuur van de toplaag te verbeteren waardoor deze
bij ongunstige weersomstandigheden minder kwetsbaar is en de waterdoorlaatbaarheid
geoptimaliseerd wordt.
Als de toplaag onvoldoende waterdoorlatend is en er een slechte bodemstructuur heerst.
Maar ook als de luchthuishouding verstoord is kan men voor topdressen opteren.
Deze methode wordt ook toegepast om een te rijke toplaag te verschralen. Deze
verrijking van de toplaag kan plaatsvinden door verterend maaisel en een actief
bodemleven.
Bezanden wordt ook uitgevoerd in combinatie met beluchten als de toplaag niet meer
aan de gewenste samenstelling voldoet.

Voor het topdressen van de grasmat gebruiken wij onze Dakota bezandingswagen. Deze beschikt over extrabrede lagedruk banden voor de optimale verdeling van de
bodemdruk.
Onze bezandingswagen wordt met een graafmachine of graaf- laadcombinatie gevuld,
vervolgens wordt deze zand op het terrein opengespreid

 

KLANTEN

CONTACT

Vragen?

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over onze dienstverlening?  Neem dan vrijblijvend contact met ons op. Wij helpen u graag!

Hoofdkantoor

Halensebaan 108

3390 Tielt-Winge

info@fluyt.be

Tel: 0032 475 21 27 65

Magazijn en werkplaats

Tieltsestraat 12

3390 Tielt-Winge (Kiezegem)

Offerte-aanvraag: 
 
 

GET IN TOUCH

We'd love to hear from you

info@fluyt
0032 475 21 27 65
  • White Facebook Icon
Find us on Facebook
  • Instagram
instagram

© 2019 by Wim Fluyt

  • Facebook - grijze cirkel
  • Instagram - grijze cirkel
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now